Kostoľany nad Hornádom
Kostoľany nad Hornádom

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 1. 2023

Zmluva o dielo

111022022

0,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

12. 1. 2023

Rámcová zmluva

12012023

0,00 EUR

Bohumil Ondruš - Bonus

Obec Kostoľany nad Hornádom

9. 1. 2023

Rámcová zmluva na nákup stavebného materiálu a potrieb

09012023

0,00 EUR

DOS-KNAP s.r.o. KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom

28. 12. 2022

Zmluva i balíkovom účte

Zmluva o balíkovom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Kostoľany nad Hornádom

28. 12. 2022

Dodatok č. 783/CC/22-D1

Dodatok č. 783/CC/22-D1

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Kostoľany nad Hornádom

12. 12. 2022

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM

2802022

0,00 EUR

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Kostoľany nad Hornádom

2. 12. 2022

Zmluva o dodávke plynu

01112022

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Kostoľany nad Hornádom

2. 12. 2022

Zmluva o dodávke plynu

01122022

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Kostoľany nad Hornádom

25. 11. 2022

Zmluva o dielo

25112022

9 240,00 EUR

Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ Prešov

Obec Kostoľany nad Hornádom

20. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ

20102022

1 254,00 EUR

Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38

Obec Kostoľany nad Hornádom

28. 9. 2022

Zmluva o dielo

ZoD 27092022

6 400,00 EUR

Vladimír Ružbarský

Obec Kostoľany nad Hornádom

28. 9. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-1885_ZoD 2020

ZM-KO-OD-20-1885_ZoD 2020/ D2

0,00 EUR

KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

16. 9. 2022

Licenčná zmluva

16092022

90,00 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

30. 8. 2022

Zmluva o dielo

30082022

9 664,50 EUR

Jozef Ružbarský

Obec Kostoľany nad Hornádom

26. 8. 2022

Zmluva o dielo

23082022

0,00 EUR

Radoslav Horváth - Radkostav

Obec Kostoľany nad Hornádom

22. 8. 2022

Zmluva o úvere

UZ 784/CC/22

67 400,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Kostoľany nad Hornádom

22. 8. 2022

Zmluva o úvere

UZ 783/CC/22

50 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Kostoľany nad Hornádom

1. 8. 2022

Zmluva o dielo

15/07/2022

15 713,82 EUR

Oklandia. s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

30. 5. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 30052022

26 634,60 EUR

Cesty Košice s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

18. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2

500,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Ody Racing team

10. 5. 2022

Zmluva o dielo

10052022-2

15 960,00 EUR

SEPstav, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

10. 5. 2022

rámcová zmluva o dielo

10052022-1

8 490,00 EUR

Ladislav Gábor

Obec Kostoľany nad Hornádom

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1422252

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kostoľany nad Hornádom

5. 5. 2022

Kúpna zmluva na ojazdené auto

05052022/1

2 100,00 EUR

Štefan Mariščák

Obec Kostoľany nad Hornádom

22. 4. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Oživíme starý mlyn

44 712,97 EUR

SEPstav, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

13. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí nádob

Zmluva o poskytnutí nádob

0,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice

30. 3. 2022

Poskytnutie finančného daru

Darovacia zmluva

3 000,00 EUR

Rafaelko - OZ

Obec Kostoľany nad Hornádom

28. 3. 2022

Dodatok č. 1 k ZoD č. ZM-KO-OD-20-1885_ZoD2020

Dodatok č. 1 k ZoD č. ZM-KO-OD-20-1885_ZoD2020

0,00 EUR

KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

24. 3. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 736,56 EUR

PLAYSYSTEM s.r.o., L.Novomeského 1, Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

21. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb

21032022

1 300,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra BOROLO, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance

Obec Kostoľany nad Hornádom

15. 3. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

1,00 EUR

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

14. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

CRZ-62-02-2022-SK

490,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468

9. 3. 2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 150,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Slovak Estate s.r.o.

28. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

100,00 EUR

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice - okolie

Obec Kostoľany nad Hornádom

9. 2. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Slovenská sporiteľňa, a.s.

29. 12. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Lukáš Hanušovský

Obec Kostoľany nad Hornádom

15. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

750,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Ing. Vaščák Vladimír-Auditor

21. 11. 2021

Zmluva o prevode nehnuteľností

Zmluva o prevode nehnuteľností

3 926,00 EUR

Gajdoš J., Gajdošová M., Jalčoviková, M.

Obec Kostoľany nad Hornádom

11. 11. 2021

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny

0,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Východosl. energetika a.s., Košice, Mlynská 31

10. 11. 2021

Zmluva o výpožičke

KRHZ-KE-VO-566/2021

111 625,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

9. 11. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

740/2021-KE

0,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

26. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na činnosť CVČ

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie CVČ

1 191,30 EUR

Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38

Obec Kostoľany nad Hornádom

14. 10. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

36 490,00 EUR

1. pozemkové centrum, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

13. 10. 2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR

Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38

Obec Kostoľany nad Hornádom

13. 10. 2021

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

ND 104/2021

0,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Kronospan, s.r.o.

27. 9. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Kostoľany nad Hornádom

21. 9. 2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Kostoľany nad Hornádom

4. 8. 2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana

Obec Kostoľany nad Hornádom

2. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

330,00 EUR

Občianske združenie Pod Rohom

Obec Kostoľany nad Hornádom

29. 7. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 839,77 EUR

Miroslav Vojtěch,Charkovská 4, Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

14. 7. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 350,00 EUR

Jozef Ružbarský, Hermanovce 373, 082 35 Hermanovce

Obec Kostoľany nad Hornádom

1. 7. 2021

Dodatok č. 1 k ZoD

Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 15.6.2021

0,00 EUR

CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

30. 6. 2021

Zmluva o darovaní 23/2021

Zmluva o darovaní č. 23/2021

2 000,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Nadácia Carmeuse

23. 6. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

23 895,56 EUR

Cesty Košice s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

2. 6. 2021

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 22/2021

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 22/2021

0,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

XYLO MACHINERY SK, s.r.o.

17. 5. 2021

Zmluva o úvere č. 393/CC/21

393/CC/21

120 000,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Slovenská sporiteľňa, a.s.

17. 5. 2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely

17/05/2021

Neuvedené

Obec Beniakovce

Obec Kostoľany nad Hornádom

13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1421402

1 400,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

23. 4. 2021

Dohoda

21/41/012/4

0,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

23. 4. 2021

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

21/41/012/4

Neuvedené

Obec Kostoľany nad Hornádom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

12. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 380,00 EUR

Jozef Legath

Obec Kostoľany nad Hornádom

24. 3. 2021

Memorandum o spolupráci

2021000518

Neuvedené

Mesto Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č.1

Neuvedené

Slovenská republika -Štatistický úrad

Obec Kostoľany nad Hornádom

14. 1. 2021

Rámcová zmluva č. ZA002/018/2020

Rámcová zmluva č. ZA002/018/2020

0,00 EUR

INFOCAR a.s., Račianska 30/A, Bratislava

Obec Kostoľany nad Hornádom

8. 1. 2021

Dodatok č. 1 k ZoD

Dodatok č. 1 k ZoD

0,00 EUR

STAVIAM s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

22. 12. 2020

144887

144887

19 700,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Kostoľany nad Hornádom

22. 12. 2020

Zmluva č. 144889

144889

59 140,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Kostoľany nad Hornádom

22. 12. 2020

dohoda o poskytnutí finančného príspevku

20/41/51X/238

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

15. 12. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

1 014,00 EUR Jedentisicštrnásť

Obec Kostoľany nad Hornádom

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

01/12/2020

0,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Slovenská republika -Štatistický úrad

20. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2029119526

19,90 EUR Devätnásť 90/100€

Obec Kostoľany nad Hornádom

Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava

19. 11. 2020

Darovacia zmluva

19/11/2020

180,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice

10. 11. 2020

zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

40,16 EUR Štyridsať 16/100

Obec Kostoľany nad Hornádom

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468

5. 11. 2020

kúpna zmluva

Kúpna zmluva

4 560,00 EUR

AGRO BILLY s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

5. 11. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 040,00 EUR

JRK Slovensko, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

30. 10. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

59 400,00 EUR

MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, 071 01 Michalovce

Obec Kostoľany nad Hornádom

27. 10. 2020

Zmluva o dielo č 26.10/2020

Zmluva o dielo č 26.10/2020

4 571,02 EUR

KAMTEL s.r.o., 082 01 Kendice 117,

Obec Kostoľany nad Hornádom

27. 10. 2020

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Kostoľany nad Hornádom

27. 10. 2020

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Kostoľany nad Hornádom

19. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

790,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava

Obec Kostoľany nad Hornádom

13. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

-

KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

13. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

-

KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

12. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2552

21 752,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Kostoľany nad Hornádom

12. 10. 2020

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

-

SPP Košice, Moldavská 12

Obec Kostoľany nad Hornádom

9. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

500,00 EUR

Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde

Obec Kostoľany nad Hornádom

9. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

400,00 EUR

Občianske združenie Spalnaz

Obec Kostoľany nad Hornádom

9. 10. 2020

Zmluva o nájme nehnuteľností

Zmluva o nájme

593,49 EUR

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana

Obec Kostoľany nad Hornádom

11. 9. 2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

10. 9. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

25 708,25 EUR

STAVIAM s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

18. 8. 2020

Dodatok č, 1 k ZoD

Dodatok č. 1 k ZoD

Neuvedené

HSV Trade, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

3. 8. 2020

Dodatok o paušálnej odmene

Dodatok

48,00 EUR

ODPADservis s.r.o., Nemcovej 4, Košice

Obec Kostoľany nad Hornádom

10. 7. 2020

Dohoda

20/41/012/15

Neuvedené

Obec Kostoľany nad Hornádom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

6. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

500,00 EUR

Občianske združenie Pod Rohom

Obec Kostoľany nad Hornádom

3. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

950,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra BOROLO, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance

Obec Kostoľany nad Hornádom

18. 6. 2020

Zmluva o bežnom účte - fondy

Zmluva o bežnom účte - fondy

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Kostoľany nad Hornádom

18. 6. 2020

Zmluva o bežnom účte - dotácie

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Kostoľany nad Hornádom

8. 6. 2020

Zmluva o odbere BRKO

Zmluva o odbere

Neuvedené

JRK Waste Management, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

30. 5. 2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Budimírske služby, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

28. 5. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

46 103,54 EUR

Budimírske služby, s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

25. 5. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Neuvedené

SELTHERM- Ivan Seliga, Kysak 407

Obec Kostoľany nad Hornádom

22. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 20051/2020

20051/2020

43 365,32 EUR

Cesty Košice s.r.o.

Obec Kostoľany nad Hornádom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalednár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 29. 1. 2023
takmer jasno 1 °C -4 °C
pondelok 30. 1. slabé sneženie 2/-3 °C
utorok 31. 1. polojasno 3/-3 °C
streda 1. 2. slabé sneženie 2/-2 °C

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Sviatok

Dnes je 29.1.2023

Meniny má Gašpar, Pribina

Zajtra má meniny Ema, Jasna