Menu
Kostoľany nad Hornádom
Kostoľany nad Hornádom

Všeobecné záväzné nariadenia obce (VZN)

Za rok 2023

VZN č. 7-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 7-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,55 kB

VZN č. 6-2023 o miestnych daniach na území obce Kostoľany nad Hornádom

VZN č. 6-2023 o miestnych daniach na území obce Kostoľany nad Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,24 kB

VZN č. 5-2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom

VZN č. 5-2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB

VZN č. 4/2023 o podmienkach vydávania Karty žiaka Základnej školy Kostoľany nad Hornádom

VZN č. 4-2023 o podmienkach vydávania Karty žiaka Základnej školy Kostoľany nad Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,81 kB

VZN č. 2/2023 o evidencii pamätihodností obce Kostoľany nad Hornádom

VZN č. 2-2023 o evidencií pamätihodností obce Kostoľany nad Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,85 kB

VZN č. 1/2023, ktorým sa prijíma Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje

VZN č. 1-2023, ktorým sa prijíma Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,86 kB

Za rok 2022

VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,44 kB

VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 2-2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,25 kB

VZN č. 1/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kostoľany nad Hornádom

VZN č. 1-2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kostoľany nad Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,11 kB

Za rok 2021

VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kostoľany nad Hornádom

VZN č. 3-2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostoľany nad Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,53 kB

VZN č. 2/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Kostoľany nad Hornádom

VZN č. 2-2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kostoľany nad Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,39 kB

VZN č. 1/2021 o pravidlách čas predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN č. 1-2021 o čase predaja a prevádzky služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,11 kB

Za rok 2020

VZN č. 7-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3-2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobné stavebné odpady

VZN č. 7-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3-2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,15 kB

VZN č. 6/2020 o zmene a doplnení VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kostoľany nad Hornádom

VZN č. 6-2020 o zmene a doplnení VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kostoľany nad Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,29 kB

VZN č. 5/2020, ktorým sa ruší VZN č. 3/2015 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

VZN č. 5-2020, ktorým sa ruší VZN č. 3-2015 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,54 kB

VZN č. 4/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

VZN č. 4-2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,16 kB

VZN č. 3/2020, ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce

VZN č. 3-2020, ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,56 kB

VZN č. 1/2020 o určení školského obvodu Základnej školy, ul. Márie Kočanovej 2, v obci Kostoľany nad Hornádom

VZN č.1-2020 o určení školského obvodu Základnej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,92 kB

VZN č. 2/2020 o úhradách za sociálne služby

VZN 2-2020 o úhradách za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,76 kB

Za rok 2019

VZN č. 1-2019 o príspevku rodiča na žiaka (čítaj viac…)

VZN-č.-1-2019-o-výške-príspevku-zákonného-zástupci-dieťaťa-a-žiaka-na-čiastočnú-úhradu-náladov-v-školách-a-školských-zariadeniach-zriadených-obcou-Kostoľany-nad-Hornádom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,62 kB

VZN č. 2-2018 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a za využívanie verejného priestranstva (čítaj viac…)

VZN-č.-2-2018-o-dani-z-nehnuteľnosti-dani-za-psa-a-za-využívanie-verejného-priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,72 kB

VZN č. 3-2018 o miestnom poplatku za komunálne dopady a drobné stavebné odpady (čítaj viac…)

VZN-č.-3-2018-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-dopady-a-drobné-stavebné-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,56 kB

VZN č. 2-2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených

VZN-č.-2-2019-o-výške-príspevku-zákonného-zástupcu-dieťaťa-a-žiaka-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-školách-a-školských-zariadeniach-zriadených.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 154,5 kB

VZN č. 3-2019 o zrušení VZN č.1/2012 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci Kostoľany nad Hornádom

návrh-VZN-č.-3-2019-o-zrušení-VZN-č.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,27 kB

Návrh VZN XX-2019 poplatok za rozvoj

návrh-VZN-XX-2019-poplatok-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,54 kB

Návrh VZN č. XY-2019, ktorým sa mení a doplna VZN č. 3-2018 o poplatku za odpad

Návrh-VZN-č.-XY-2019-ktorým-sa-mení-a-doplna-VZN-č.-3-2018-o-poplatku-za-odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,35 kB

Návrh VZN č. XY-2019 ktorým sa mení a doplna VZN 2-2018 o dani z nehnuteľnosti

Návrh-VZN-č.-XY-2019-ktorým-sa-mení-a-doplna-VZN-2-2018-o-dani-z-nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,98 kB

Návrh VZN č. 4-2019 o zmene a doplnení VZN 2-2018 o dani z nehnuteľnosti (čítaj viac…)

Návrh-VZN-č.-4-2019-o-zmene-a-doplnení-VZN-2-2018-o-dani-z-nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,11 kB

Návrh VZN č. 5-2019 o zmene a doplnení VZN č. 3-2018 o poplatku za odpad (čítaj viac…)

Návrh-VZN-č.-5-2019-o-zmene-a-doplnení-VZN-č.-3-2018-o-poplatku-za-odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,42 kB

Návrh VZN 6-2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území (čítaj viac…)

návrh-VZN-6-2019-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj-na-území.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,77 kB

Za rok 2018

VZN 1-2018 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov (čítaj viac PDF…)

VZN-1-2018-o-poskytovaní-príspevku-na-stravovanie-pre-dôchodcov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,09 kB

Za rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2016 – Dodatok č.1 (čítaj viac PDF…)

VZN-odpady-Dodatok_1_Kostolany-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,52 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2016 (čítaj viac…“PDF)

VZN-2-2016-o-nakladaní-s-odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,6 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2016 (čítaj viac…“PDF)

VZN-č.-3-2016-o-dani-z-nehnuteľsnotí-dani-za-psa-za-využívanie-verejného-priestranstva-a-dani-za-nevýherné-hracie-automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,11 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2016 (čítaj viac…“PDF)

VZN-č.-4-2016-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,37 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.5/2016 (čítaj viac…“PDF)

VZN-č.-5-2016-o-organizácii-miestneho-referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,92 kB

Za rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2015 (čítaj viac…“PDF)

VZN-č.-1-2015-O-poskytovaní-dotácií.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 150,5 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2015 (čítaj viac…“PDF)

VZN-č.-2-2015-Prevádzkový-poriadok-pohrebiska-a-domu-nádeje.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 206,5 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2015 (čítaj viac…“PDF)

VZN-č-3-2015-O-parkovani-motorvoých-vozidiel-na-miestnych-komunikáciách-a-verejných-priestranstvách.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 151 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2015 (čítaj viac…“PDF)

VZN-č.-4-2015_o-náhradnom-zásobovaní-vodou-a-náhradnom-odvádzaní-odpadových-vôd.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 154,5 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.5/2015 (čítaj viac…“PDF)

VZN-č.-5-2015-o-pomenovaní-ulíc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 135,5 kB

Staršie VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2013 (čítaj viac…”PDF)

vzn3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,79 MB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2013 (čítaj viac…”PDF)

vzn2_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2012 (čítaj viac…“PDF)

4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2011 (čítaj viac…“PDF)

3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,01 MB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2009 (čítaj viac…“PDF)

vzn_3_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,78 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2008 (čítaj viac…“PDF)

vzn_3_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.7/2008 (čítaj viac…“PDF)

vzn_7_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,29 kB

Kalednár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
polojasno 23 °C 13 °C
streda 29. 5. slabý dážď 23/13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/13 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 20/13 °C

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Sviatok

Dnes je 28.5.2024

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Zajtra má meniny Vilma, Elmar, Maxim, Maxima