Zmluvy z roku 2013

Dátum

Typ zmluvy

Zmluvná strana

Stiahni
24.1.2013
Licenčná zmluva
Pavol Halanda
27.1.2013
Zmluva o darovaní č. 01/2013

Nadácia Carmeuse

15.04.2013
Zmluva o prenájme zariadenia
CRAMO s.r.o.
1.5.2013
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 1/13
WWDent
s.r.o.
18.03.2013
Umelé
kamenivo
z
vysokopecnej
trosky
U.S.Steel Košice,
s.r.o.
05.11.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa

Východoslovenská distribučná, a.s.

22.03.2013
ZMLUVA o reklame
AVE s.r.o.
05.11.2012
ZMLUVA o združenej dodávke elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.

12.03.2013
Zmluva o predaji

Katarína Šoltésová

20.03.2013
Zmluva o reklamnom partnerstve
EiffageConstruction
Slovenskárepublika,
s.r.o.
22.02.2013
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Železnice slovenskej republiky

16.10.2013
Darovacia zmluva

Štátny pedagogický ústav

16.09.2013
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

WWDent s.r.o.

23.10.2013
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Východoslovenská distribučná, a.s.

12.12.2013
Dodatok k poistnej zmluve

UNIQA

16.10.2013
Zmluva o bezplatnom prevode štátu
Ústav informácií a prognóz školstva
28.11.2013
Dodatok k zmluve

VSE a.s.

31.12.2013
Nájomná zmluva
Iveta Kollárová
Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist