Zmluvy 2016

 

Dátum
Typ zmluvy
Zmluvná strana
Stiahni
30.12.2016
Zmluva o dočasnom prenájme rodinného domu
Iveta Kollárová stiahnúť
30.12.2016
Zmluva o prevode nehnuteľností
Mária Mederáková a MUDr. Zuzana Wolfová stiahnúť
19.12.2016
Zmluva o prevode nehnuteľností
Lovasík Pavol stiahnúť
07.12.2016
Zmluva o poskytnutí služieb
HGA audit spol. s r.o. stiahnúť
07.12.2016
Zmluva o prevode nehnuteľností
Gajdošová Beáta stiahnúť
07.12.2016
Zmluva o prevode nehnuteľností
Szabová Františka stiahnúť
06.12.2016
Zmluva o servisnej službe
ILLE stiahnúť
18.11.2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
Slovak Telekom, a.s. stiahnúť
11.11.2016
Zmluva o darovaní č 63/2016
Nadácia Carmeuse stiahnúť
20.10.2016
Zmluva o manažmente projektu
MP Profit PB s.r.o. stiahnúť
30.09.2016
Zmluva o pripojení k informačnému systému
Datacentrum elektronizácie samosprávy Slovenska stiahnúť
27.09.2016
Darovacia zmluva
Mederákova a Wolfová stiahnúť
19.08.2016
Kúpna zmluva
PhDr. Šiňanská Jana stiahnúť
18.08.2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1361/16/30
Recyklačný fond stiahnúť
18.08.2016 Nájomná zmluva č.2/499/2016 Ing. Viera Bertová stiahnúť
18.08.2016
Nájomná zmluva č.1/499/2016
Miroslav Andrejčák stiahnúť
15.07.2016 Rámcová kúpna zmluva tatrex skk s r.o. stiahnúť
30.06.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR PACK s.r.o. stiahnúť
07.06.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.69/2016 H+eko spol. s r.o. stiahnúť
07.06.2016
Darovacia zmluva
Labaš s.r.o. stiahnúť
31.05.2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a.s. stiahnúť
31.05.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. stiahnúť
22.05.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde stiahnúť
17.05.2016
Zamestnávateľská zmluva
NN TATRY sympatia stiahnúť
02.05.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce ZŠ Družstevná pri Hornáde stiahnúť
24.03.2016
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva
ODPADservis s.r.o. stiahnúť
20.04.2016 Zmluva č. 26750 Dobrovoľná požiarná ochrana SR. stiahnúť
11.04.2016
Zmluva číslo 1610904
Slovgram stiahnúť
21.03.2016 Zmluva o dielo TTP consulting s.r.o. stiahnúť
21.03.2016
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu
TTP consulting s.r.o. stiahnúť
16.03.2016 Zmluva o dielo č. D252/2016
KAMTEL, s.r.o. stiahnúť
11.03.2016
Darovacia zmluva
SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o. stiahnúť
01.03.2016 Kúpna zmluva na ojazdené auto
František Fanta stiahnúť
24.02.2016
Nájomná zmluva
č. 24/02/16


URBARIAT poz. spol. Kostoľany nad Hornádom stiahnúť
10.02.2016 Kúpna zmluva Homola, Beňaková, Gromusová stiahnúť
01.02.2016 Dodatok k zmluve o dielo č.474/2015 zo dňa 10.12.2015 KOSIT, a.s. stiahnúť
11.01.2016 Kúpna zmluva Obec Družstevná pri Hornáde stiahnúť
Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist