Zmluvy

Zákon č.546/2010 z 9. decembra 2010 s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje,
ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete.

Zákon si môžete stiahnuť tu: (čítaj viac…“PDF“)

Obec Kostoľany nad Hornádom bude uvedené dokumenty zverejňovať na tejto stránke, ktorá je prílohou oficiálnej web stránky obce www.kostolany.sk.

Mgr. Anton Medvec, starosta obce

 

Zmluvy z roku 2019:

Dátum
Typ zmluvy
Zmluvná strana
Stiahni
15.11.2019
Zmluva o poskytnutí služieb
HDA AUDIT spol. s.r.o. stiahnúť
25.11.2019
Dodatok k znluve o úvere č. 646/CC/19
SPP a .s. stiahnúť
27.11.2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov z recyklačného fondu
Environmentálny fond stiahnúť
12.11.2019
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
Slovak Telekom a.s. stiahnúť
12.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
Slovak Telekom a.s. stiahnúť
31.10.2019
Dodatok k znluve o úvere č. 646/CC/19
Slovenská sporiteľňa, a .s. stiahnúť
09.10.2019
Zmluva o prevode nehnuteľností
MUDr Wolfová Zuzana stiahnúť
04.10.2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb
KOSIT a.s. stiahnúť
30.09.2019
Zmluva o dielo
HSV trade, s.r.o stiahnúť
12.09.2019
Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
Vzpieračský klub pri Družstevná pri Hornáde. stiahnúť
16.09.2019
Návrh poistnej zmluvy
Kooperatíva poisťovňa a.s. stiahnúť
28.08.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady na sociálnu službu
ZOS Margerita n.o. stiahnúť
02.09.2019
Rámcová kúpna zmluva
LUNYS s.r.o. stiahnúť
26.08.2019
Zmluva o úvere č. 646/CC/19
Slovenská sporiteľňa, a .s. stiahnúť
26.08.2019
SLSP_Sadzobnik poplatkov
Slovenská sporiteľňa, a .s. stiahnúť
26.08.2019
SLSP_Produktove obchodne podmienky_depozita
Slovenská sporiteľňa, a .s. stiahnúť
26.08.2019
SLSP_Vseobecne obchodne podmienky
Slovenská sporiteľňa, a .s. stiahnúť
26.08.2019
SLSP_Produktove obchodne podmienky_uvery
Slovenská sporiteľňa, a .s. stiahnúť
26.08.2019
Zmluva o bankovom účte
Slovenská sporiteľňa, a. s. stiahnúť
26.08.2019
Zmluva o Elektronickej službe Business24
Slovenská sporiteľňa, a .s. stiahnúť
26.08.2019
Príloha č. 1
Slovenská sporiteľňa, a. s stiahnúť
20.08.2019
Zmluva o dielo
BOLEX SK s.r.o. stiahnúť
30.07.2019
Zmluva o darovaní č. 48/2019
Nadácia Carmeuse stiahnúť
06.08.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
SLOVAK Telekom a.s. stiahnúť
24.07.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere
Tatrabanka a.s. stiahnúť
24.07.2019
Všeobecné úverové podmienky
Tatrabanka a.s. stiahnúť
03.07.2019
Darovacia zmluva
LABAŠ s.r.o. stiahnúť
01.04.2019
Zmluva o dielo
Cesty SK a.s. stiahnúť
26.03.2019
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
VVS a.s. stiahnúť
26.03.2019
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
VVS a.s. stiahnúť
19.02.2019
Zmluva na výkon vybranných činností veterinárnej asanácia
TD s.r.o. stiahnúť
04.02.2019
Zmluva o poskytnuti sociálnej služby
Slovenský Červený kríž stiahnúť

 

Zmluvy z roku 2018:

(čítaj viac…)

Zmluvy z roku 2017:

(čítaj viac…)

Zmluvy z roku 2016:

(čítaj viac…)

Zmluvy z roku 2015:

(čítaj viac…)

Zmluvy z roku 2014:

(čítaj viac…)

Zmluvy z roku 2013:

(čítaj viac…)

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist