Zmluvy 2015

Zmluvy z roku 2015:

 

Dátum

Typ zmluvy

Zmluvná strana

Stiahni
09.06.2015 Kupná zmluva Rôzne stiahnúť
10.12.2015 Zmluva o dielo KOSIT a.s. stiahnúť
15.12.2015 Zmluva o prevofe práv a povinností
Obec Družstevná pri Hornáde stiahnúť
20.10.2015 Zmluva o nakladaní s odpadom ZBERKO s.r.o. stiahnúť
01.12.2015 Zmluva o dielo Martin Gregor stiahnúť
26.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. stiahnúť
24.11.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. stiahnúť
23.11.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. stiahnúť
26.10.2015 Zmluva o dielo W-Control, s.r.o. stiahnúť
01.10.2015 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. stiahnúť
01.10.2015 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. stiahnúť
16.09.2015 Zmluva o vykonaní a výkupu zberu druhotných surovín Bouwen s.r.o. stiahnúť
10.08.2015 Darovacia zmluva Mestské lesy Košice a.s. stiahnúť
15.07.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena Lučíková Jozefína,…. stiahnúť
23.06.
Zmluva č.150623/0133
INSA s.r.o.
15.06.2015 Darovacia zmluva Labaš s.r.o. stiahnúť
12.06.2015 Zmluva o založnom práve Tatra banka, a.s. stiahnúť
12.06.2015 Zmluva o pouziti zmenky Tatra banka, a.s. stiahnúť
12.06.2015 Zmluva o poskytnutí úveru + všeobecné úverové podmienky Tatra banka, a.s. stiahnúť stiahnúť
10.06.2015 kúpna zmluva p. Jarabica a pani Jarabicová stiahnúť
15.05.2015 Zmluva o poskytnutí služby HGA AUDIT, spol. s.r.o. stiahnúť
23.04.2015 Najomná zmluva č 1 /03 /2015 URBARIAT poz. spol. Kostoľany nad Hornádom stiahnúť
23.04.2015 Najomná zmluva URBARIAT poz. spol. Kostoľany nad Hornádom stiahnúť
24.2.2015 Zmluva o výkone podp. en služby CityEnergy stiahnúť
12.01.2015 Zmluva o výkone spr. majetku Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. stiahnúť
13.3.2015 Zmluva o výpožičke OZ DEDINKA stiahnúť
27.01.2015 Rámcová dohoda Ing. Ján Suchý SATICH stiahnúť
23.3.2015 Zmluva o poskytnutí grantu Karpatská nadácia stiahnúť
18.02.2015 Zmluva o dielo W-Control s.r.o. stiahnúť
9.2.2015 Zmluva č 14/2015 Ďoďa – LENKA s.r.o. stiahnúť
07.02.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahnúť
20.1.2015 Zmluva ozriadení vecného bremena Ján Kopčo stiahnúť
07.01.2015 Dodatok č.4 k zmluve o termínovanom úvere VÚB a.s. stiahnúť
Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist