Urbariát

URBARIÁT – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom

P O Z V Á N K A

Výbor URBARIÁT – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom zvoláva svojich členov
na čiastkovú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 21.09.2019 (sobota), o 15:00 hod.
v budove starej školy v Kostoľanoch nad Hornádom

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa výboru o činnosti URBARIÁT – pozem. spol.
Kostoľany nad Hornádom za rok 2018
4. Správa výboru o finančnom hospodárení za rok 2018
a návrh rozpočtu na rok 2019
5. Správa dozornej rady
6. Správa lesného hospodára
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver rokovania

Ak sa na zasadnutí nemôžete zúčastniť, môžete sa dať zastupovať splnomocnencom.

Tešíme sa na Vašu účasť.

výbor
URBARIÁT – pozem. spol.
Kostoľany nad Hornádom

Urbariát – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom

 

.

 

Orgány spoločenstva

Zhromaždenie konané dňa 9.6.2018 zvolilo na päťročné obdobie tieto orgány spoločenstva:

Výbor:

Ing. Imrich Redaj – predseda
Vendelín Capko
Rastislav Tóth
Darina Redajová
Marián Hybela

Dozorná rada:

Marta Capková
Helena Ambrišková
Ladislav Hlubeň

Odborný lesný hospodár:

Redaj Róbert

Kontaktné údaje:

Urbariát – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom
Košická 28
Kostoľany nad Hornádom
PSČ: 044 31
Číslo mobil. telefónu: +421 (0) 905 796 867

Celkový obhospodarovaný majetok podľa druhu pozemkov

Fotogaléria

Výsadba sadeníc 2015

Vyžínanie zarasteného porastu 2015

Vetrová kalamita 2014

Dokumenty na stiahnutie

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist