POZVÁNKA : URBARIÁT – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom

Výbor URBARIÁT – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom zvoláva svojich členov na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa 9.6.2018 o 17:00 hod
v budove starej školy v Kostoľanoch nad Hornádom

Program:
1. Otvorenie rokovania a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Správa výboru o činnosti URBARIÁT- pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom za rok 2017
4. Správa výboru o finančnom hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
5. Správa dozornej rady
6. Voľby do výboru a dozornej rady
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver rokovania a vyplácanie podielov

Podpis pre splnomocnenie na prevzatie finančného podielu musí byť overený.

Ťešíme sa na Vašu účasť.

Výbor
URBARIÁT-pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2017 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist