OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Martina HOMOĽOVÁ

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kosto-ľany nad Hornádom týmto upozorňuje pani Martinu Homoľovú,  že dňa 25.09.2019 bol na Obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom uložený poštový poukaz z Dôvery zdravotnej poisťovne a.s, ktorý je určený pre pani Martinu Homoľovú.

Poštový poukaz si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom, Košická 34, v úradných hodinách v lehote od 25.09.2019  do 24.10.2019.

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist