OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Martin Morch

V súlade s ustanovením  § 5 zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Martina Morcha, že dňa 28.08.2017 bola na Obecnom úrade Kostoľany nad Hornádom uložená zásielka Zdravotnej poisťovne DÔVERA, a.s., Cintorínska 5, Nitra ktorá je určená pre pána Martina Morcha.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom, Košická 34, v úradných hodinách v lehote od 28.08.2017 do 12.09.2017.

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2017 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist