Samospráva

foto_samosprava

 

 

Starosta: Mgr. Anton Medvec

Zástupca starostu: Ing. Marek Stach

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Jozef Albert, Helena Ambrišková, Ing. Viera Bertová, Peter Jeník, Mgr. Jozef Knap, Ing. Miroslav Kotora, Mgr. Pavol Kopčo, Pavol Oravec, Ing. Marek Stach

Hlavný kontrolór: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír
 

Zloženie komisií, predsedov a členov komisií

  1. Komisia finančná, majetková, legislatívna a sociálna –

Ing. Viera Bertová – predseda,
členovia: Mgr.Veronika Kopčová PhD
Helena Ambrišková

  1. Komisia stavebná, územného plánovania, dopravy a rozvoja obce –

Ing. Marek Stach – predseda,
členovia: Ing. Miroslav Kotora
Peter Jeník
Ján Holko
Martin Záhumenský
Ing. Imrich Redaj

  1. Komisia životného prostredia a verejného poriadku –

Mgr. Jozef Knap – predseda,
členovia: Jozef Albert
Denisa Šoltésová

  1. Komisia pre školstvo, kultúru a šport –

Pavol Oravec – predseda,
členovia: Mgr.Pavol Kopčo,
Ing. Miroslav Kotora,
Mgr. Eva Štofková,
Mgr. Veronika Kopčová, PhD
Mgr. Martina Holková
Mgr. Beáta Redajová

  1. Komisia na ochranu verejného záujmu –

Ing. Marek Stach – predseda,
členovia: všetci poslanci

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2017 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist