Návrh cestovného poriadku ŽSR na rok 2020

Pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

alebo na e-mailové adresy:

cestovny.poriadok@slovakrail.sk

miroslav.fazekas@vucke.sk

peter.smihula@vucke.sk

Cestovné poriadky na všetkých tratiach SR sú zverejnené na stránke:

https://www.zsr.sk/pre-cestujucich/cestovny-poriadok/nova-web-stranka.html

Cestovné poriadky na všetkých tratiach v Košickom kraji sú zverejnené
na aj stránke:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/zeleznicna-osobna-regionalna-doprava.html

Pripomienky adresujete do 24. 6. 2019. Zaslané pripomienky budú
predmetom parciálnej porady ŽSR, ktorá sa uskutoční 26. 6. 2019 v
Košiciach.

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist