Klub dôchodcov

Vznik klubu

dochodcovia

Od apríla 2004 funguje v obci klub dôchodcov, ktorý sa odčlenil od Klubu dôchodcov v Družstevnej pri Hornáde.

Vedúcou je Oľga Sabolová.

Klub má v súčasnosti viac ako 60 členov.

Svoju činnosť zameriava predovšetkým na kultúrne vyžitie dôchodcov, avšak nezabúda ani na charitatívnu činnosť.

Klub pracuje za dobrej podpory Obecného úradu v Kostoľanoch nad Hornádom.

Aktuálna činnosť

  • Výlet Orava 2011 (pozri foto…)
  • Opekačka leto 2011 (pozri foto…)
  • Dedičstvo po naších starých rodičoch a prarodičoch (pozri foto…)

Z činnosti klubu v roku 2011

V nedeľu, 22.1.2012 sa miestnosť starej školy zaplnila do posledného miesta, aby si na výročnej členskej schôdzi vypočuli členovia
klubu bilanciu činnosti klubu za rok 2011, ktorú im v celkovej správe prečítala predsedníčka klubu, O.Sabolová.

V tejto správe bolo konštatované, že klub mal v roku 2011 celkom 89 členov.

Jeho činnosť je zameraná hlavne na kultúrne vyžitie členov, hoci sa zúčastňuje aj na rôznych brigadách, ako upratovanie fary,
brigáda za oporným múrom na ceste ku kostolu a Domu nádeje.

Pomoc pri organizovaní „Dňa obce“ Obecným úradom nebola v tomto roku potrebná, zato sme sa v ten deň zúčastnili súťaže, kde
sme piekli kysnuté koláče, ktoré mali mimoriadny úspech a minuli sa ako prvé.

Vďaka členkám H.Trojčákovej, H. Hlubeňovej, Márii Múdrej a Heleny Redajovej obsadili prvé miesto.

Počas jarných prázdnin zorganizoval klub výstavu „Dedičstvo po starých rodičoch“, kde sme vystavili veci užitočné aj okrasné,
dedinské kroje, čižmy a koberce, ktoré sme zdedili po našich starých rodičoch.

V Máji na Deň matiek zorganizoval klub oslavy, kde sa uvaril guľáš a kde oslávenci upiekli zákusky a doniesli aj niečo ostré.

Starosta si ženy uctil pekným kvetom.

Z výletov to bol krásny výlet na Oravu /Jún/, do rodiska nášho bývalého kaplána, dps Jozefa Červeňa.

Pozreli sme si Oravský zámok, previezli sme sa loďou po Oravskej priehrade a v rodnej dedinke kaplána „ Klín“ sme sa
vydriapali na vŕšok nad dedinou, kde je postavená socha Krista a pod ňou socha kľačiaceho pápeža Jána Pavla II.

V Júli sme sa zúčastnili spoločnej púti v Levoči na Mariánskej hore.

Veľmi pekný bol aj výlet v Septembri do Rakús, dedinky pod Tatrami, terajšieho pôsobiska duchovného otca J. Červeňa.

Predtým sme navštívili Spišskú Kapitulu a Vysoké Tatry.

2 výlety na kúpanie sa v Maďarsku urobili radosť tým, ktorí horúce počasie radi prežijú pri vode.

Pred sviatkami „Všechsvätých“ a “Pamiatka zosnulých“ sme na trhovisku
v Novom Targu v Poľsku nakúpili vence, kvety, sviečky a iné veci, ktoré sú tam stále lacnejšie.

Záver roka sme ukončili návštevou Štátneho divadla v Košiciach, kde sme videli činohru „Mastný hrniec“ a poslednou členskou
schôdzou na Mikuláša, kde každý člen klubu dostal balíček saloniek.

Na záver sa predsedníčka klubu poďakovala v prvom rade členom výboru, M.Tóthovi za varenie, ženám a mužom, ktorí sa
zúčastňovali brigád, Peťovi Brutovskému a Dankovi Falatovi za spríjemňovanie schôdzí a rôznych akcií klubu, Jožkovi Sabolovi.

Osobitne sa poďakovala duch.

Otcovi Strončekovi za dobrú spoluprácu, za pomoc pri organizovaní výletov, za umožnenie varenia boršču na fare a starostovi

obce za podporu klubu a to nielen finančne, nakoľko bez jeho pomoci si len ťažko možno predstaviť činnosť klubu
tak, ako pracuje dnes, hlavne v čase krízy. Hoci klub nemá vlastné priestory, ani obec nemá kultúrny stanok,
snaží sa pracovať čo najlepšie, o čom svedčí stále sa zvyšujúci počet členov v klube.

Okrem tejto správy oboznámila predsedníčka klubu svojich členov aj s Hospodárením klubu v r. 2011, s
Čerpaním finančných prostriedkov z účtu Obecného úradu a s Plánom akcií na rok 2012.

Ćlenské na rok 2012 zostáva 5,- Eur.

Zagratulovalo sa aj členom, ktorí mali okrúhle narodeniny a boli to:
Matilda Vancová /60/ a Jozef Matej /70/.

Nakoniec sa servíroval madarský guľaš s knedlíkom, ktorý výborne každému chutil, ku káve sa podávali
zákusky, ktoré doniesli jubilanti a o dobrú náladu sa postarali aj Peťo Brutovský a Danko Falát, ktorí
všetkým pekne zahrali a zaspievali.

Klub tak naštartoval ďalší rok.

  • Z činnosti klubu v roku 2011 (pozri foto…)

Z činnosti klubu v roku 2007

9. až 23. februára 2007 klub zorganizoval výstavu prác šikovných rúk, na ktorej prezentovali svoje práce naši občania.

Prešlo leto roku 2007 a s ním aj výlety, ktoré členovia klubu absolvovali.

A tak dnes môžeme spomínať a podeliť sa so zážitkami:

Najkrajší výlet, ktorý sme podnikli s miestnym duchovným otcom, bola návšteva slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej 18. apríla.

Betlehem vyrezaný z dreva je dlhý asi 3 metre.

V jeho hornej časti sú zobrazené slovenské hrady, zámky a veľké katedrály.

Dolná čast ukazuje život jednoduchých ľudí na vidieku v rôznych regiónoch Slovenska.

Napríklad oblasť vinohradníkov pestujúcich hrozno, jeho spracovanie na víno až po degustáciu, remeselníkov – kováčov,
hrnčiarov, baníkov, keramikárov, rôzne činnosti – podkúvanie koní, výrobu plátna, oranie s koňami, kosenie lúk,
zvážanie sena, baču pasúceho stádo oviec.

Nechýbajú ani hudobníci a speváci, obyčajní dedinskí ľudia idúci vyparádení v nedeľu do kostola, jezuliatko v jasličkách,
ktorému sa klaňajú dievky, mládenci, ženy aj muži, rozšantené deti a mládenci pri stavaní májov.

Všetky figúrky sa pohybujú.

Je to jedinečné dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc.

Absolvovali sme aj Krížovú cestu, ktorá je veľmi krásna a občerstvili sme sa vodou z miestneho Lurdského prameňa.

Po účasti na sv.omši a zakúpení suvenírov sme si v reštaurácii pochutili na výbornej kapustnici.

Cestou domov sme sa zastavili na Starých Horách, kde sme sa pri soche Panny Márie pomodlili a poďakovali za počasie,
ktoré nám prialo.

Duchovne posilnení sme sa po prestávke na salaši Soroška a ochutnaní slovenských bryndzových halušiek a pirohov,
vrátili domov.

Za krásne zážitky ďakujeme predovšetkým nášmu duchovnému otcovi, ktorý tento výlet pre nás navrhol a vybavil.

23. júna zorganizoval náš klub dôchodov a Klub dôchodcov v Sokoli spoločný výlet do prírody s opekačkou v areáli lyžiarskeho vleku
pri Sokoli.

Klobása a pivo, ktoré zabezpečili kluby a Peter Brutovský, nám chutili náramne. Výborné boli aj koláče – kysnuté, slané aj
sladké, ktoré donieli členky. Pri harmonikách sme sa skvele bavili.

Na výlete nás navštívili duchovný otec a starostovia obcí V. Redaj a V. Franka.

Všetci boli s vydarenou akciou spokojní, náladu nepokazil ani ranný a večerný dážď.

Ukázali sme, že so susedmi sa dá spolupracovať a nažívať pekne a harmonicky.

27. júna sme zorganizovali výlet na kúpalisko v maďarskom Sárospataku a 2. augusta na kúpalisko v maďarskom Tiszaújvárosi.

Tam sme si perfektne vymáčali telá, pod prudko tečúcou vodou sme sa vymasírovali a oddýchli si na dekách.

Cestou domov sme nakúpili melóny a rôzne ovocie.

30. augusta sme boli v poľskom Leľuchove na nákupy mäsa a mäsových výrobkov a 3. septembra sme upratovali faru.

Toto leto nebolo pre nás len obdobím výletov a zábav, ale aj časom dobrovoľnej finančnej zbierky, ktorú sme zorganizovali v
obciach Kostoľany nad Hornádom, Malá Vieska a Sokoľ.

Finančná zbierka bola predovšetkým v Kostoľanoch veľmi štedrá.

Ľudia pochopili účel zbierky a dali koľko mohli.

Všetkým, ktorí do finančnej zbierky prispeli, vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“.

23. septembra sa konala schôdza členov nášho klubu dôchodcov.

Predsedníčka klubu veľmi kladne zhodnotila letné akcie klubu, konané od poslednej členskej schôdze.

Na schôdzi sme blahoželali jubilujúcim členkám klubu – Nigutovej Márii (70), Bozogáňovej Marte (60) a Sabolovej Oľge (60).

Oslávenci prítomných pohostili koláčmi a ostrým.

Schôdzu spestril Peťo Brutovský hraním na harmoniku a prispel všetkým k dobrej nálade.

22. novembra 2007 niektorí členovia klubu dôchodcov, a bolo ich 41, zatúžili po kultúre, a tak sa vybrali spolu do Štátneho divadla
v Košiciach, aby si pozreli premiéru hry „Ženský zákon“ a pripomenuli si, ako sa kedysi žilo a aký vlastne ten „ženský zákon“ bol.

Všetci členovia neskrývali nadšenie a spokojnosť a v dobrej nálade si pripomenuli povinné čítanie zo školy.

9. decembra 2007 sa zišli členovia klubu dôchodcov, ktorých navštívil Mikuláš a odovzdal všetkým malú čokoládovú figúrku.

Kto bol dobrý, dostal čokoládového anjela, a kto bol zlý, dostal čokoládového čerta.

Po zhodnotení činnosti klubu od poslednej schôdze a po Mikulášovi, zablahoželalo sa členkám, ktoré ako posledné v tomto roku slávili
okrúhle narodeniny.

Boli to: Homoľová Pavlína /60/, Kopiľaková Margita /60/, Múdry Jozef /65/, Nigutová Marta /65/ a
Medvecová Alžbeta /70/.

Všetkým sme zaspievali pesničku „živio“ a pripili sme im na zdravie.

Z činnosti klubu v roku 2008

Výročná členská schôdza

27.1.2008 sa zišli členovia Klubu dôchodcov v starej škole, aby bilancovali svoju činnosť za rok 2007.

A bolo čo bilancovať.

Správa, ktorú predniesla predsedníčka klubu, obsahovala všetky akcie, ktoré klub v roku 2007 organizoval.

Či výlet do Rajeckej Lesnej a na Staré Hory, či kúpanie sa v Maďarsku, či výlety za nákupmi do Poľska.

Spomenula sa návšteva Štátneho divadla v Košiciach, účasť na prezentáciach súkromných firiem, ba aj úspešná výstava ručných
prác členov.

Nezabudlo sa ani na charitatívnu činnosť klubu, ako zbierka na opravu farského kostola, upratovanie fary a pomoc
obecnému úradu pri organizovaní „Dňa obce“.

Predsedníčka klubu oboznámila členov aj s hospodárením klubu, s účtom OÚ a s plánovanými akciami klubu v roku 2008.

Po oficiálnej časti si všetci spolu pripili a zajedli si z obloženého tanierika a zákuskov.

Výročnú členskú schôdzu pozdravil aj starosta obce, p. V.Redaj a miestny duchovný otec, Mgr. Stanislav Stronček.

K dobrej nálade prispel aj Peťo Brutovský so svojou harmonikou a spevom, ktorý dôchodcov ešte nikdy nesklamal.

28.4.2008 sa už pred piatou hodinou ráno schádzali naši dôchodcovia pred miestnym pohostinstvom.

Bol to deň, kedy sa každý člen klubu tešil na výlet do Poľska – Zakopaného a Krakova.

Vyriešil sa aj problém s diaľničnou známkou pre autobus a tak sme sa mohli vydať na cestu až do Krakova, do Svätyne
Božieho milosrdenstva, ktorá bola vystavaná na počesť návštevy Jána Pavla II., ktorý sa vypína pred chrámom v nadživotnej veľkosti.

Bolo to po vysvätení slovenskej kaplnky v nej, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii v prízemí chrámu.

Po zhliadnutí aj kaplnky talianskej, maďarskej, nemeckej a ukrajinskej, tak pribudla aj slovenská.

Neobišli sme sa ani bez svätej omše, ktorú nám v slovenskej kaplnke vybavil a odslúžil náš duchovný otec, ktorý bol s nami a
ktorý nám sprostredkoval aj príhovor slovenskej sestričky, ktorá tam v kláštore žije.

Tak sme sa dozvedeli o Božom milosrdenstve, ktoré sa vylieva na ľudí, hlavne o 15-tej hodine a ktoré sme absolvovali aj v kaplnke,
kde sú uložené relikvie svätej sestry Faustíny, ktorú pápež Ján Pavol II.

v roku 1993 blahoslavil a v roku 2000 ju vyhlásil za svätú.

Po bočných stenách kaplnky sú za sklom umelecky uložené dary, ktoré boli kaplnke darované.

Pohľad na nich je úžasný.

Naplnení Božím milosrdenstvom sme sa vrátili do Zakopaného, kde sme ešte naviac navštívili nový kostolík, zasvätený Panne
Márii Lurdskej, na pamiatku jeho návštevy a kaplnku pri ňom.

Kostol i kaplnka je zvnútra celá vyzdobená drevom a jeho krása i krása kaplnky pri ňom zatieňuje všetky ostatné kostoly a
kaplnky postavené v súčastnosti i v minulej dobe.

Pri kostole je aj pekná krížová cesta.

Hoci cesta ku kostolíku bola namáhavá, pretože sme išli niekoľko kilometrov peši, stálo to za to.

A pretože tam neišli niektorí starší, alebo zdravotne slabší prítomní členovia klubu, určite sa tam niekedy vrátime.

Sobota 3.5.2008 bola dňom, kedy sa členovia klubu z Kostoľan a zo Sokoľa stretli na lyžiarskom vleku.

Stretnutie bolo o to lepšie, že pomocou vojenskej poľnej kuchyne, ktorú tam doviezol Sokoľ, sme spoločne uvarili guľáš, za
šefkuchárenia M. Tótha.

Guľáš-párty bola veľmi vydarená, už aj vďaka čapovanému pivu, ktoré zabezpečil klub zo Sokoľa, vďaka napečeným koláčom členkami a
„hruške“.

Neprekážal nám ani slabý dáždik, ktorý strašil.

Párty navštívil aj starosta zo Sokoľa, Judr. V.Franka, duchovný otec, Mgr. S.Stronček a dôchodcov nezradil ani
Peťo Brutovský s harmonikou.

Tak úspešne skončil druhý ročník spoločnej párty.

Na druhý deň, v nedeľu, 4.5.2008 sa dôchodcovia znova zišli na riadnej členskej schôdzi, ktorá bola venovaná „Dňu matiek“.

Slávnostnú atmosféru urobili aj deti Materskej školy v Kostoľanoch svojím vystúpením.

K slávnostnej atmosfére prispel kvetmi aj starosta obce, V.Redaj.

Zablahoželalo sa aj jubilantom, ktorými boli A .Gregová /60/, L. Hlubeň /65/, A. Moric /65/ a J. Nigút /70/.

Okrem nich oslávila svoju 75-tku aj pani M. Hrabinská, ktorá už toho roku nie je členkou klubu, ale dlhé roky bola a tak jej
tiež blahoželáme a želáme veľa zdravia a spokojnosti a veľa radostí z vnúčat.

Na jej zdravie sme jej pripili fľašou, ktorú nám poslala.

Svoju 80-tku oslávila v apríli pani Jolana Mikluščáková z Dlhej ul. 6, ktorá toho času už tu nebýva, ale sa
presťahovala k dcére na Moravu.

Nakoľko na dôchodcov nezabudla, aj dôchodcovia nezabudli na ňu a tak jej blahoželajú aj touto cestou a želajú všetko
najlepšie, hlavne zdravie a veľa spokojných dní v kruhu najbližších.

Prešlo leto a dôchodcovia môžu bilancovať svoju letnú aktivitu.

Táto bola v lete smerovaná na neďaleké kúpalisko v Maďarsku – Sárospataku.

Je tam pekné prostredie, dobrá voda a občerstvenie.

A naviac je vstupné lacnejšie ako u nás.

A tak sme tam boli dvakrát.

Prvýkrát mimo sezóny, 25. júna a druhýkrát 12.8.2008.

Hoci sme druhýkrát mali smolu, na hraniciach nemali forinty, menili sme až v neďalekom TESCU, náladu nám nepokazil
ani neskorší príchod na kúpalisko a pomerne veľké rady pri pokladni.

Za to nás odmenilo slniečko a výborná voda, ktorú sme si užili.

Cestou domov sme sa zastavili na Dargove, kde sme sa pri vystavenom tanku fotografovali.

31. júla sa členky zúčastnili na prezentácii Agentúry Deutscher luxus,
ktorá ponúkala nerezové riady a rôzne krémy a tak prispeli, že klub zarobil finančné prostriedky na svoju činnosť a samy
boli obdarované kávovými súpravami, rádiami a manželia aj kávovarmi.

27.8.2008 bol zorganizovaný zájazd za lacnými nákupmi do Poľska – Leľuchova.

Leto pre dôchodcov nebolo však iba oddychovým.

V dňoch 16.-17.8. zorganizovali zbierku na opravu farského kostola a to v Malej Vieske, v Tepličanoch a v Sokoli.

Zbierka bola úspešná, za čo všetkým darcom „Pán Boh zaplať!“.

Štedrosť tepličanských veriacich vyzdvihujeme zvlášť preto, že peniaze darovali napriek tomu, že ich samy potrebujú na nový kostol.

Poďakovanie patrí aj organizátorom zbierky, hlavne členkám z klubu dôchodcov, členkám miestneho KDH, ako aj mladým,
ktorí pomohli pri zbierke.

V Kostoľanoch sa zbierka uskutočnila už vo februári t.r. a pravdepodobne sa uskutoční ešte koncom tohto roka.

Dúfam, že to každý pochopí a že opravený kostol odovzdáme v úplnom poriadku ďalšej generácii.

Dňa 2.9.2008 sa uskutočnila aj brigáda na fare, aby na sviatok „Narodenia Panny Márie“, kedy je v Malej Vieske odpust, bola
fara pripravená dôstojne prijať biskupa a ďalších kňazov.

14.9.2008 sa konala členská schôdza, na ktorej sa zablahoželalo ďalším jubilantom, ktorými boli: R. Halasová /60/, J. Vavrák /65/, A. Hurná /65/, T. Jambrichová /65/, L. Sabol /70/ a H. Trojčáková /70/.

Klub dôchodcov prežil pokojne aj posledné tri mesiace v roku.

Z činnosti klubu za posledné mesiace môžeme spomenúť zájazd do Poľska – Nového Targu pred sviatkami „Všechsvätých“ a
„Pamiatke zosnulých“.

Nakúpili sme tam hlavne vence, kytice a kvety na hroby našich zosnulých, ktoré sú v Poľsku oveľa
lacnejšie ako u nás, sviečky a kahance a veľa iného tovaru.

Každý mal možnosť kúpiť aj mäso a to buď na trhu, alebo cestou domov v jednej malej dedinke, kde sme sa zastavili.

7.12.2008 sme sa zišli na pravidelnej schôdzi, ktorá sa niesla aj v duchu mikulášskej nádielky,
keď všetci prítomní členovia boli obdarovaní.

Zároveň sme posledným jubilujúcim členkám zablahoželali a venovali malý darček a kvet.

Boli nimi: Alžbeta Jánošíková (60), Mária Kotorová (65) a Mária Poľašková (75).

Poslednými akciami tohto roku mala byť prezentácia zdravotníckych potrieb súkromnou firmou,
ktorá sa pre nemoc neuskutočnila a návšteva Štátneho divadla v Košiciach, kde sme videli drámu “ Prelet nad hniezdom kukučky“.

Tak sme ukončili rok 2008 a tešíme sa na ďalší.

Z činnosti klubu v roku 2009

Výročná členská schôdza

25.1.2009 sa zišli členovia klubu navýročnej členskej schôdzi v starej škole, aby bilancovali už piaty rok svojej samostatnej činnosti.

A bolo čo bilancovať.

Kultúrnu činnosť, do ktorej patrili výlety na kúpanie sa v Maďarsku, zájazdy autobusom na lacné nákupy do Poľska,
prezentačné posedenia súkromných firiem, návšteva divadla v Košiciach, guľáš-párty na sokoľskom vleku,
tvorili hlavnú činnosť klubu.

Medzi najväčšie, ale aj najkrajšie akcie určite patril výlet autobusom do Krakova a Zakopaného v Poľsku, ktorý s
nami absolvoval aj duchovný otec, Stanislav Stronček a výstava perníkov, ktorú predchádzalo ich vlastné pečenie.

Ani v charitatívnej činnosti sme nezaostali.

Chvália nás najmä podomové zbierky na opravu strechy farského kostola v Kostoľanoch, v Sokoli a v Družstevnej pri Hornáde,
ktorými sme veľmi prispeli k uskutočneniu plánovaných opráv a brigády na miestnej fare.

K príjemnej atmosfére výročnej schôdze prispel aj Peťo Brutovský s harmonikou, ktorý prišiel aj s boľavou nohou, starosta obce
V. Redaj so svojim zástupcom p. Murajdom a pozvanie neodmietol ani duchovný otec Stanislav Stronček.

Duchovný otec J. Červeň sa ospravedlnil.

Predsedníčka klubu p. Oľga Sabolová okrem správy o činnosti klubu za rok 2008, oboznámila prítomných aj o hospodárení klubu v
roku 2008, o čerpaní finančných prostriedkov z účtu obecného úradu, s plánovanými akciami v roku 2009, s členským
poplatkom na rok 2009 v čiastke 4 € do 15.2.2009.

Našli sa aj členovia, ktorí už v januári oslávili svoje okrúhle výročie a tak sa im aj spoločne zablahoželalo.

Boli nimi: M. Čechovská /65/ a L. Medvec /75/.

Všetci sme na ich zdravie pripili a zaspievali živio!

Za to nás jubilanti pohostili zákuskom a ostrým. Potom sme zajedli vyprážané kuracie rezne so zemiakovým šalátom,
ktoré pripravil M. Tóth s našou pomocou a ktoré nám veľmi chutili, čo bolo vidieť na prázdnych tanieroch.

Tak sme ukončili ďalší rok našej činnostia začíname nový, ktorý bude, dúfajme, aspoň taký ako predchádzajúci, ba ešte lepší.

Na záver citát:

Pán i v tomto novom roku

nech vám stojí vždy po boku,

požehnáva, čo vám treba:

pokoj, zdravie, hojnosť chleba.

Výstava Svieca – symbol svetla

V čase jarných prázdnin využili dôchodcovia školskú jedáleň a pripravili v nej výstavu sviec pod názvom Svieca – symbol svetla.

Výstava sa konala až do nedele 1. marca 2009 a videlo ju veľké množstvo ľudí.

Oficiálne otvorenie výstavy bolo v utorok 24. februára.

Deň predtým sme ju s Jožkom Sabolom aranžovali z vecí, ktoré doniesli členky klubu.

A to nielen sviece, ale ukázali sme aj nové i staršie ručné práce, ktoré už dnešní mladí vidia iba na výstave.

Na otvorení výstavy sa zúčastnili aj starostovia obcí z Kostoľan na Hornádom V. Redaj, zo Sokoľa V. Franka a z
Družstevnej pri Horornáde O. Sabol.

Za poslancov OÚ prišiel p. Murajda a za Klub dôchodcov zo Sokoľa predseda klubu p. Edo Jánošík.

Na výstave boli prezentované sviece rôznych tvarov a veľkostí, sviece vzácne, sviece pochádzajúce z iných štátov,
ba dokonca aj svieca priamo z Jeruzalema od Božieho hrobu, ktorá bola zliata z 33 tenkých sviec, ktoré symbolizovali počet
rokov, kedy bol ukrižovaný Ježiš.

Výstavu netreba z našej strany veľmi chváliť, tá sa chválila sama a kto ju nevidel, môže iba ľutovať.

Snáď nech to skúsi o rok…

Fotoreportáž z otvorenia výstavy si môžete pozrieť tu:

 

Z činnosti klubu v roku 2010

Výročná členská schôdza

17. januára 2010 sa konala v klube výročná členská schôdza klubu dôchodcov.

Predsedníčka klubu Oľga Sabolová predniesla správu o činnosti za rok 2009, v ktorej zhodnotila aktivitu členov.

Klub dôchodcov v Kostoľanoch nad Hornádom pracuje samostatne po odčlenení sa Kostolian od obce Družstevná pri Hornáde v
roku 2004, teda už plných 5 rokov.

Počet členov sa rozrástol na 90.

Činnosť klubu je zameraná predovšetkým na kultúrne vyžitie sa členov.

Okrem nákupných zájazdov do Leľuchova a Nového Targu bol zorganizovaný zájazd do poľskej Wieliczky a Krakova,
ktorý pomohli vybaviť duchovní otcovia, za čo im patrí vďaka.

Ďalšie výlety boli na kúpanie sa do Maďarska – Tiszaujvárosu a do Sárospataku.

Ku Dňu matiek bola na školskom dvore guľáš-párty.

Nezabudlo sa ani na pätnástich jubilantov, ktorým sa blahoželalo na každej schôdzi, ani na
našich šiestich starších jubilujúcich občanov – nečlenov klubu, ktorým osobne blahoželali starosta obce a predsedníčka klubu.

Poslednou kultúrnou akciou roka bola návšteva divadelného predstavenia „Tom, Dick a Harry“ v ŠD v Košiciach.

Spomenúť treba aj tri brigády na miestnej fare, kde sa, žiaľ, zúčastňujú len niektoré (tie isté) členky, pomoc
pri organizovaní dňa obce, posedenia na prezentáciách súkromných firiem.

Okrem správy o činnosti predniesla predsedníčka klubu aj správu o finančnom hospodárení klubu,
správu o čerpaní finančných prostriedkov z obecného úradu a plán akcií na rok 2010.

Nakoniec poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k činnosti klubu: duchovným otcom,
M. Tothovi, výboru klubu a hlavne starostovi obce Vladimírovi Redajovi a celému obecnému zastupiteľstvu za pomoc, a to
nielen finančnú.

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist