Dobrovoľny hasičský zbor

hasici1

Dobrovoľny hasičský zbor

História

Dobrovoľný hasičský zbor bol v našej obci založený 17. 2. 1927 z iniciatívy Jozefa Bieľa, náčelníka železničnej stanice a Jána Trojčáka.

hasici2

Dobrovoľny hasičský zbor

V tom čase mal hasičský zbor k dispozícií dvojkolesovú ručnú striekačku.
Hasičský sklad bol umiestnený v priestoroch závodu Chemika.
Rovnošaty si členovia kúpili z vlastných prostriedkov.
Neskôr cigánsky kováč Žiga urobil k striekačke príves, takže mohla byť ťahaná konským záprahom, čo uľahčilo zásah hasičov.
Dnes má organizácia vyše 50 členov.
Predsedom DHZ je Pavol Oravec, velteľom je Mikuláš Knap.
Družstvo sa pravidelne zúčastňuje súťaží a prehliadok.
Veríme, že naďalej bude DHZ úspešne reprezentovať našu obec v tejto oblasti.
Odhalenie sochy sv. Floriána, patróna hasičov, 20. mája 2007 počas Dňa obce Kostoľany nad Hornádom.

František Jeník 1950 – 2009

jenik4. novembra 2009 navždy dotĺklo srdce dlhoročného člena pléna a predsedníctva OV DPO Košice – okolie, predsedu DHZ Kostoľany nad Hornádom a nášho kamaráta Františka Jeníka.
Do radov dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1965.
Na čele DHZ Kostoľany nad Hornádom bol 33 rokov.
Bol aktívny, neúnavný, ochotný pomôcť.
Zorganizoval niekoľkokrásnych hasičských akcií, okresných, ale aj krajských súťaží.
Stretávali sme ho skoro na každej akcii, ktorá sa v našom okrese konala.
Od roku 1983 bol členom predsedníctva OV DPO Košice – okolie.
Za svoju ovetavú prácu získal rôzne vyznamenania, medzi nimi aj medailu „Za mimoriadne zásluhy“.
Vo veku 59 rokov odišiel nečakane spomedzi nás vzácny, pre hasičstvo zanietený človek.
Naposledy sme sa s ním rozlúčili 6. novembra 2009 v dome smútku v rodnej obci Kostoľany nad Hornádom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku…

Česť Tvojej pamiatke!
OV DPO Košice-okolie

Krúžok mladých požiarnikov

hasici3

Dobrovoľny hasičský zbor – mládež

Celoštátna hra PLAMEŇ

Začiatkom roka 2007 začal fungovať v našej obci Krúžok mladých požiarnikov za spolupráce DHZ Kostoľany nad Hornádom.
Hlavným cieľom je získať znalosť a zručnosť v oblasti požiarnej ochrany a pripraviť sa na okresné kolo celoštátnej hry PLAMEŇ.
Z dôvodu veľkého záujmu detí sme na súťaž pripravili 2 družstvá:

Družstvo A: Denis Borovský, Peter Feher, Ivana Horvatová , Jozef Sabol, Jozef Šašák, Simona Kopčová, Dávid Sabol,
Maroš Dener , Dominik Magnus, René Varga.

Družstvo B: Diana Bikarová, Veronika Bartkovská, Vlado Janošík, Pavol Lučik, Tomáš Kopčo, Matúš Matej,
Simona Rožňoviaková, Boris Zamba, Miroslav Mihalovič, Ladislav Urban.

Pri nácviku detí pomáhali: Monika Janošiková, René Bikar a Lívia Vargová.

Finančné prostriedky na jednotné oblečenie súťažiacich a dopravu na súťaž nám zabezpečili OÚ Kostoľany nad Hornádom a
OÚ Družstevná pri Hornáde, za čo im všetci ďakujeme.
Tento rok sa táto súťaž konala 4. mája na Deň požiarnikov v obci Ploské, na ktorej sa zúčastnilo 52 družstiev z celého okresu.

Hra Plameň pozostáva z 2 disciplín:
1. Požiarny útok CTIF, na ktorom museli deti prekonať 1,6 m dlhú priekopu, 0,7 m vysokú bariéru, 6 m dlhý tunel,
striekať s prenosnou ručnou striekačkou do terča, určiť správne technické prostriedky a uviazať správny uzol.
2. Štafetový beh na 400 m s prekážkami.
Boli sme všetci milo prekvapení, že naše družstvo A sa i napriek veľkému počtu súťažných družstiev umiestnilo na 8. mieste.

Za disciplinovanosť, poslušnosť a šikovnosť sme s deťmi v utorok po súťaži boli opekať a zabaviť sa na Pitakovej lúke.

Vedúca krúžku Denisa Šoltésová

Jesenný zraz mladých požiarnikov

Mladí požiarnici z Kostolian nad Hornádom sa 22. septembra 2007 zúčastnili preteku požiarnickej všestrannosti,
ktorý sa konal v krásnom prostredí Vyšného Medzeva.
Našu obec reprezentovali 2 chlapčenské družstvá.
Súťažilo sa v brannom preteku, štafete požiarnych dvojíc a v teoretických otázkach z oblasti požiarnej ochrany.
Aj keď sme sa umiestnili až na 10. a 12. mieste, prežili sme krásne jesenné dopoludnie, z ktorého si môžete pozrieť
niekoľko fotografií.
Ani tejto súťaže by sme sa nemohli zúčastniť, keby nám obecný úrad neposkytol peniaze na cestu, štartovné a malú
sladkú odmenu pre naše súťažiace deti, preto aj touto formou sa chceme poďakovať.
Krúžok mladých požiarnikov

PLAMEŇ 2009

Okresné kolo celoštátnej hry PLAMEŇ s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja sa konalo 7. mája 2009 na štadióne v
Družstevnej pri Hornáde aj za účasti mladých požiarnikov z našej obce.

Výročná členská schôdza

12. februára 2010 sa konala výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Kostoľanoch nad Hornádom.
Za predsedu bol zvolený Pavol Oravec.
Veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru je Mikuláš Knap.
Mladým požiarníkom sa venuje Denisa Šoltésová.

PLAMEŇ 2010

Za účasti mladých požiarnikov z našej obce sa konalo 7. mája 2010 na štadióne v Poproči okresné kolo 38. ročníka celoštátnej hry PLAMEŇ, ktorí v kategórii chlapcov získali diplom za 4. miesto. Blahoželáme!

POĎAKOVANIE

Riaditeľka Základnej školy v Družstevnej pri Hornáde Anna Vajdová ďakuje starostovi obce Kostoľany nad Hornádom Vladimírovi
Redajovi a Dobrovoľnému hasičskému zboru v Kostoľanoch nad Hornádom za nezištnú pomoc pri odčerpávaní vody zo
suterénnych priestorov školy počas tohtoročných záplav.
Obetavou prácou zabránili znehodnoteniu plynových kotlov a zariadeniu kotolne ZŠ.

Krúžok mladých požiarnikov leto 2010

Krúžok mladých požiarnikov tak ako po minulé roky i tento rok bol cez prázdniny na Murajdovej chate v Sokoli.

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist