Informácie

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Martin Morch

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu ob-čanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Martina Morcha, že dňa 08.09.2017 bola na Obecnom úrade Kostoľany nad Hornádom uložená zásielka Zdravotnej poisťovne DÔVERA, a.s., Cintorínska 5, Nitra ktorá je určená pre pána Martina Morcha.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kostoľanoch nad Horná- dom, Košická 34, v úradných hodinách v lehote od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Martin Morch

V súlade s ustanovením  § 5 zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Martina Morcha, že dňa 28.08.2017 bola na Obecnom úrade Kostoľany nad Hornádom uložená zásielka Zdravotnej poisťovne DÔVERA, a.s., Cintorínska 5, Nitra ktorá je určená pre pána Martina Morcha.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom, Košická 34, v úradných hodinách v lehote od 28.08.2017 do 12.09.2017.

Share

OZNAM PRE CESTUJÚCICH

Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu rekonštrukcie električkových tratí na Komenského ulici (zákaz odbočenia z Hlinkovej ulice na Komenského ulicu), bude doprava od 27.5.2017 vedená nasledovne:

Spoje od Košickej Belej do Košíc –  doprava bude vedená ako od 19.4.2017. (viac…)

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2017 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist