Informácie

POZVÁNKA

 

Starosta obce Kostoľany nad Hornádom pozýva poslancov obecného zastupiteľstva,

hlavného kontrolóra obce a občanov

na 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

dňa 19. 9. 2019 (vo štvrtok) o 16.30 hodine

v starej škole (viac…)

Share

OZNAM

Komisia sociálna, pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve Družstevná pri Hornáde organizuje kurz anglického jazyka. Ponúkame kurzy pre začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých. (viac…)

Share

Oznam – zastupovanie MUDr. Pollákovej

zastupovanie:
od 26.8.2019  do 2.9.2019 zastupuje Dr. Tatiana Poláková v KE , Krivá ul. 18.
od 3.9.2019 do  6.9.2019  zastupuje Dr. Platová, utorky a štvrtky v Kysaku, ostatné dni na Tr. SNP na kl. preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva 3. Posch.
od 9.9.2019 do 13.9.21019 zastupuje Dr. Etela Sokolová v KE , Poštová 15.

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Ľubica HOMOĽOVÁ

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kosto-ľany nad Hornádom týmto upozorňuje pani Ľubicu Homoľovú,  že dňa 23.08.2019 boli na pošte v Družstevnej pri Hornáde uložené zásielky z Okres-ného súdu Košice, ktoré sú určené pre pani Ľubicu Homoľovú. (viac…)

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Martin HOMOĽA

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kosto-ľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Martina Homoľu,  že dňa 23.08.2019 bola na Pošte v Družstevnej pri Hornáde uložená zásielka – odosielateľ – Okresný súd Košice, ktorá je určená pre pána Martina Homoľu. (viac…)

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Juraj HOMOĽA

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kosto-ľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Juraja Homoľu,  že dňa 23.08.2019 bola na Pošte v Družstevnej pri Hornáde uložená zásielka – odosielateľ – Okresný súd Košice, ktorá je určená pre pána Juraja Homoľu. (viac…)

Share

Príhovor starostu

Drahí spoluobčania, vážení návštevníci,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Kostoľany nad Hornádom.

Naše webové stránky si kladú za úlohu informovať občanov o dianí v obci, zoznamovať ich s činnosťou OÚ a zastupiteľstva, zverejňovať vyhlášky a nariadenia.

Pomocou týchto webových stránok Vás budeme aj naďalej v maximálnej možnej miere informovať o aktuálnom dianí v obci, a to aj nad rámec zákonom stanovených podmienok.

V plnení tejto úlohy budeme úzko spolupracovať so všetkými dobrovoľnými spolkami občanov a občanskými združeniami našej obce, ktoré sú hlavným ťahúňom kultúrneho života v našej obci.

Návštevníkov našej obce by sme chceli pomocou našich stránok zoznámiť ako sa súčasnosťou, tak aj s históriou našej obce.

Pevne verím, že webové stránky našej obce Vám budú poskytovať užitočné a zaujímavé informácie nielen o živote našej obce, našich spoluobčanov, ale aj aktuálne informácie o práci starostu obce a celého zastupiteľstva.

 

                                                                                                       Mgr. Anton Medvec

                                                                                                           starosta obce

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist