Informácie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Obec Kostoľany nad Hornádom, okr. Košice – okolie

Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice-okolie

Číslo: 519/2017 06.11.2017

Vybavuje Ing.Guľa

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania. (viac…)

Share

OZNAM PRE CESTUJÚCICH

Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu rekonštrukcie električkových tratí na Komenského ulici (zákaz odbočenia z Hlinkovej ulice na Komenského ulicu), bude doprava od 27.5.2017 vedená nasledovne:

Spoje od Košickej Belej do Košíc –  doprava bude vedená ako od 19.4.2017. (viac…)

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2017 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist