Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala […]

FacebookTwitterGoogle+Share

UPOZORNENIE!

Vážení občania, v súvislosti s prevádzkou obecnej kanalizácie a ČOV Vás upozorňujeme, že do kanalizácie v žiadnom prípade nepatria bavlnené utierky a podobné hygienické potreby, oleje z domácností, mechanické nečistoty a je prísny zákaz prečerpávania žúmp a vpúšťanie ich obsahu do kanalizačných vetiev! Nedodržiavaním uvedených zásad dochádza k poškodzovaniu technológie čerpacích staníc a čistiarne, čo má za následok poruchy na kanalizačnej sieti, a tým […]

klidek
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2015 Studio4
↓

od 1.5.2010
TOPlist