Oznam

Vážení občania! Príchod jari znamená aj zvýšené riziko vzniku požiarov. Začína sa záhradkárska sezóna, odstraňovanie starej vegetácie, lístia či suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob likvidácie starej vegetácie považujú vypaľovanie v záhradách, na poli, či pasienkoch, v krovinatom poraste a pri cestách.

Oznam

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že bol zaznamenaný veľký odber vody v našej obci, najmä v nočných hodinách. Žiadame preto občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodomery, či netočia naprázdno. Prípadnú zaznamenanú poruchu nahláste na obecný úrad, alebo priamo na dispečing, resp. callcentrum vodárenskej spoločnosti. Ďakujeme

UPOZORNENIE!

Vážení občania, v súvislosti s prevádzkou obecnej kanalizácie a ČOV Vás upozorňujeme, že do kanalizácie v žiadnom prípade nepatria bavlnené utierky a podobné hygienické potreby, oleje z domácností, mechanické nečistoty a je prísny zákaz prečerpávania žúmp a vpúšťanie ich obsahu do kanalizačných vetiev! Nedodržiavaním uvedených zásad dochádza k poškodzovaniu technológie čerpacích staníc a čistiarne, čo má za následok poruchy na kanalizačnej sieti, a tým […]

 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2015 Studio4
↓

od 1.5.2010
TOPlist