OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Martin HOMOĽA

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Martina Homoľu,  že dňa 14.10.2019 bola na Pošte v Družstevnej pri Hornáde uložená zásielka – odosielateľ – Exekútorský úrad Košice, ktorá je určená pre pána Martina Homoľu. (viac…)

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Ľubica HOMOĽOVÁ

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pani Ľubicu Homoľovú,  že dňa 03.10.2019 bola na pošte v Družstevnej pri Hornáde uložená zásielka z Okresného súdu Košice, ktoré sú určené pre pani Ľubicu Homoľovú. (viac…)

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Martin Morch

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Martina Morcha,  že dňa 01.10.2019 bola na pošte v Družstevnej pri Hornáde uložená zásielka Exekútorského úradu Košice, ktorá je určené pre pána Martina Morcha. (viac…)

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Martina HOMOĽOVÁ

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kosto-ľany nad Hornádom týmto upozorňuje pani Martinu Homoľovú,  že dňa 25.09.2019 bol na Obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom uložený poštový poukaz z Dôvery zdravotnej poisťovne a.s, ktorý je určený pre pani Martinu Homoľovú. (viac…)

Share

OZNAM

Komisia sociálna, pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve Družstevná pri Hornáde organizuje kurz anglického jazyka. Ponúkame kurzy pre začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých. (viac…)

Share

Príhovor starostu

Drahí spoluobčania, vážení návštevníci,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Kostoľany nad Hornádom.

Naše webové stránky si kladú za úlohu informovať občanov o dianí v obci, zoznamovať ich s činnosťou OÚ a zastupiteľstva, zverejňovať vyhlášky a nariadenia.

Pomocou týchto webových stránok Vás budeme aj naďalej v maximálnej možnej miere informovať o aktuálnom dianí v obci, a to aj nad rámec zákonom stanovených podmienok.

V plnení tejto úlohy budeme úzko spolupracovať so všetkými dobrovoľnými spolkami občanov a občanskými združeniami našej obce, ktoré sú hlavným ťahúňom kultúrneho života v našej obci.

Návštevníkov našej obce by sme chceli pomocou našich stránok zoznámiť ako sa súčasnosťou, tak aj s históriou našej obce.

Pevne verím, že webové stránky našej obce Vám budú poskytovať užitočné a zaujímavé informácie nielen o živote našej obce, našich spoluobčanov, ale aj aktuálne informácie o práci starostu obce a celého zastupiteľstva.

 

                                                                                                       Mgr. Anton Medvec

                                                                                                           starosta obce

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist