Farská púť 2016

Klenoty Škandinávie, svätci, najkrajšie fjordy, vodopády, zem trolov a vikingov Poľsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Nemecko Po stopách sv. Brigity, spolupatrónky Európy, sv. Heleny, sv. Olafa, sv. Erika. Najkrajšie severské katedrály, úžasné fjordy, aj ten najdlhší a najhlbší v Európe, vodopády, najväčší európsky ľadovec

FacebookTwitterGoogle+Share

VZN za rok 2015

Za rok 2015 VZN č. 1-2015 O poskytovaní dotácií (čítaj viac…”PDF) VZN č. 2-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje (čítaj viac…”PDF) VZN č 3-2015 O parkovani motorvoých vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (čítaj viac…”PDF) VZN č. 4-2015_o náhradnom zásobovaní vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd VZN č. 5-2015 o pomenovaní ulíc VZN […]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala […]

Počasie

klidek
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2016 Studio4
↓

od 1.5.2010
TOPlist