OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Petr Morch

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Petra Morcha,  že dňa 22.02.2018 bola na Obecnom úrade Kostoľany nad Hornádom uložená zásielka Zdravotnej poisťovne DÔVERA, a.s., Cintorínska 5, Nitra ktorá je určená pre pána Petra Morcha.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kostoľanoch nad Horná- dom, Košická 34, v úradných hodinách v lehote od 23.02.2018 do 09.03.2018.

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Ľuboslava Krompaská

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pani Ľuboslavu Krompaskú, že dňa 13.02.2018 bola na Pošte Družstevná pri Hornáde uložená zásielka Okresného súdu Košice – okolie, ktorá je určená pre pani Ľuboslavu Krompaskú.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť na pošte v Družstevnej pri Hornáde, Hlavná 38, v úradných hodinách v lehote od 13.02.2018 do 03.03.2018.

Share

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY – Juraj HOMOĽA

V súlade s ustanovením  § 5  zákona  číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Kostoľany nad Hornádom týmto upozorňuje pána Juraja Homoľu,  že dňa 09.02.2018 bola na obecnom úrade uložená zásielka Okresného súdu Košice 1, ktorá je určená pre pána Juraja Homoľu.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom Košická 34, v úradných hodinách v lehote od 09.02.2018 do 23.02.2018.

Share

Posviacka obnovenej sochy sv. Jána Nepomúckeho v roku 2016

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2017 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist